Photos: Avenged Sevenfold At Minneapolis, MN

Ini tidak banyak, tetapi check out beberapa foto dari Avenged Sevenfold tur Rockstar Uroar di Minneapolis, MN diambil oleh Erica Cassella.

0 komentar: